Το LETO TRAVEL SERVICES LTD δραστηριοποιείται δυναμικά στον τομέα του καλύπτοντας ευρύ φάσμα υπηρεσιών που σχετίζονται με τον ταξιδιωτικό χώρο στην Ελλάδα καθώς και το εξωτερικό. Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1970 και καλύπτει όλες τις σχετιζόμενες με τα ταξίδια ανάγκες, σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο. Τα 40 χρόνια της επαγγελματικής μας εμπειρίας έχουν προωθήσει και βελτιώσει τις υπηρεσίες μας, οι οποίες απευθύνονται σε ευρύ φάσμα διαφορετικών πελατών. Η φιλοσοφία της εταιρείας μας αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς παροχής υπηρεσιών προς ιδιώτες αλλά και εταιρείες. Οι εταιρικές μας λύσεις έθεσαν τις βάσεις για μια μακροπρόθεσμη σχέση μεταξύ των  travel providers στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

New Questions Concerning Essay Helpers The first thing to writing an article is to decide the kind of essay to top essay be carried out. It’s also important to do not speak about something on your opening paragraph that wouldn’t be addressed in your paper writing with at the rest of the essay.